(1)
Yosep, C.; Suci, R. P.; Handini, D. P. Pengembangan Kedai Rumah Madinah Dalam Menentukan Strategi Bersaing. BMB 2020, 1, 1-9.