[1]
Siti Ariniyatul Masniyah 2021. PENGARUH CAR, NPF, DAN BOPO TERHADAP ROA DENGAN FDR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERBANKAN SYARIAH YANG MELAKUKAN AKUISISI. Bulletin of Management and Business. 2, 1 (Apr. 2021), 107-118. DOI:https://doi.org/10.31328/bmb.v2i1.123.