SITI ARINIYATUL MASNIYAH. PENGARUH CAR, NPF, DAN BOPO TERHADAP ROA DENGAN FDR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERBANKAN SYARIAH YANG MELAKUKAN AKUISISI. Bulletin of Management and Business, v. 2, n. 1, p. 107-118, 3 Apr. 2021.