Siti Ariniyatul Masniyah. 2021. “PENGARUH CAR, NPF, DAN BOPO TERHADAP ROA DENGAN FDR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERBANKAN SYARIAH YANG MELAKUKAN AKUISISI”. Bulletin of Management and Business 2 (1), 107-18. https://doi.org/10.31328/bmb.v2i1.123.