Siti Ariniyatul Masniyah (2021) “PENGARUH CAR, NPF, DAN BOPO TERHADAP ROA DENGAN FDR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERBANKAN SYARIAH YANG MELAKUKAN AKUISISI”, Bulletin of Management and Business, 2(1), pp. 107-118. doi: 10.31328/bmb.v2i1.123.