[1]
Siti Ariniyatul Masniyah, “PENGARUH CAR, NPF, DAN BOPO TERHADAP ROA DENGAN FDR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERBANKAN SYARIAH YANG MELAKUKAN AKUISISI”, BMB, vol. 2, no. 1, pp. 107-118, Apr. 2021.